Nowe Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej
Obowiązuje od 30 października
Komisja Europejska prowadzi rewizję dyrektyw nowego podejścia wymagających oznakowania CE - w tym dyrektywy ATEX 94/9/WE
Zapraszamy do naszego kanału na youtube
Działamy na terenie całego kraju Zakres działania naszej firmy obejmuje teren całego kraju. Pracujemy dla wielu Zakładów przemysłowych, w których może wystąpić zagrożenie wybuchem lub skażeń chemicznych.

Witamy w RiskCon
Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, poprzez sprawowanie stałego nadzoru jako zewnętrzna służba oraz realizację doraźnie zleconych pracy.

Nasza firma posiada duże doświadczenie zawodowe co zapewnia Zleceniodawcy duży standard wykonywanych usług.
Świadczymy wysokiej jakości szkolenia z zakresu bhp.
Bezpieczeństwo w przemyśle... Przejdź do naszej strony poświęconej naszej działalności w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle....
Usługi w zakresie bhp i p.poż

Wszelkie prawa zastrzeżone © Biuro BHP i P.POŻ